HAKKIMIZDA

ViZYON &
MİSYON

Varol&Partners Hukuk Ofisi; Türkiye ve Uluslar arası hukuk alanında öncü ve güvenilir bir kuruluş olma ayrıca hukuksal olarak doğabilecek anlaşmazlıklara ilişkin çözüm odaklı bir yaklaşım sergileyip, güven ve kaliteyi temsil ederek alanında farkını ortaya koymaktadır. Varol&Partners Hukuk Ofisi bünyesinde; konusunda uzman avukatlardan oluşan kadrosuyla hukukun bir çok alanında müvekkillerinin ileride karşılaşacağı muhtemel zararları önlemeye yönelik çalışmalar yapmaktadır. Yüksek kaliteli hukuki hizmet veren Varol&Partners Hukuk Ofisi; Kurum, kuruluş ve şahıslara yönelik profesyonel bilgi gerektiren hukuksal konularda gelen taleplere eksiksiz yanıt vermektedir. Varol&Partners Hukuk Ofisi profesyonel ekibiyle Türkiye’nin en önemli sektörlerinden birisi olan gayrimenkul sektörüne yönelik yazılı ve görsel basında, kamuyu ilgilendiren konularda bilgilendirici açıklamalarda bulunmaktadır. Bu suretle konuyla ilgili kişileri bilgilendirir, değişik alanlardaki şirketleri, kurum ve kuruluşları doğru yönlendirerek eğitimler, seminerler ve konferanslar düzenlemektedir.

LL. M. AV.
İLBARS DORUKHAN VAROL

İlbars Dorukhan VAROL, 1990 yılı, Elazığ doğumludur. 2010-2015 yılları arasında, Hukuk Fakültesi lisans eğitimi tamamladıktan sonra, 2019 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk alanında Kira Sözleşmeleri 'ne ilişkin tezli yüksek lisans programını tamamlayıp LL. M. ünvanını almıştır. Yüksek avukat olarak mesleğini icra etmektedir. Avukatlık yasal stajını tamamladıktan sonra 2015 yılında İstanbul Barosuna kayıtlı olarak Avukatlığa başlamıştır. 2015 yılından itibaren kendi bürosunda Kurucu Avukat olarak faaliyet göstermektedir.
Eğitim: İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Temel Çalışma Alanları: İcra-İflas Hukuku, Ticaret Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, Ceza Hukuku, Borçlar Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Sigorta Hukuku, Aile Hukukundan kaynaklı uyuşmazlıklar

LL. M. AV.
BEGÜM GÜLBERK VAROL

Begüm Gülberk VAROL, 1995 yılı, Elazığ doğumludur. 2014-2018 yılları arasında, Hukuk Fakültesi lisans eğitimi tamamladıktan sonra, 2019 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk alanında tezli yüksek lisans programına başlamış olup şuan tez yazımı aşamasındadır. Avukatlık yasal stajını tamamladıktan sonra 2019 yılında İstanbul Barosuna kayıtlı olarak Avukatlığa başlamıştır. 2019 yılından itibaren Varol Hukuk Bürosunda Yönetici Avukat olarak faaliyet göstermektedir.
Eğitim: İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Temel Çalışma Alanları: İcra-İflas Hukuku, Ticaret Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, Sigorta Hukuku, Aile Hukukundan kaynaklı uyuşmazlıklar''Adalet Ancak Hakikatten, Saadet Ancak Adaletten Doğabilir.''
(Anatole France)

FAALİYET ALANLARIMIZ

İcra ve İflas
Hukuku

Maddi hukuktan kaynaklanan taleplerin devlet kuvveti yardımıyla çözülmesine hizmet eden faaliyeti ifade eder.

Bilişim ve Elektronik Haberleşme Hukuku

İnternet kullanımına ilişkin gizlilik ve ifade özgürlüğünü de kapsayan, sayısal bilginin paylaşımını konu alan hukuk dalıdır.

Ticaret ve Şirketler
Hukuku

Ticari işletme ve unsurlarıyla ilgili çeşitli işlemlerin hukuksal faaliyetlerinden oluşuşmaktadır.

Sigortacılık
Hukuku

Sigorta sözleşmelerden doğan hak ve yükümlülükleri inceleyen, ticaret hukuku kapsamına giren bir özel hukuk dalıdır.

Gayrimenkul
Hukuku

Kişilerin gayrimenkul üzerindeki hakimiyetleri dolayısıyla ortaya çıkan ilişkileri düzenleyen bir hukuk dalıdır.

İdare ve Vergi
Hukuku

Temeli anayasada belirlenen, idarenin faaliyet ve örgütlenmesine ilişkin kurallar öngören, kamuya tanınan üstünlük ...

Bankacılık ve Finans
Hukuku

Bilgi işlem ve haberleşme teknolojisinde yaşanan hızlı değişim, gelişim ve sektörel liberalleşme ile birlikte piyasalar ...

Alternatif Uyuşmazlık
Yolları

Günümüzde bilim ve teknikte yaşanan hızlı gelişmelerin etkisiyle insanlar arasındaki sosyal ve ekonomik etkileşim de hızla ...

Yabancılar
Hukuku

Türk Hukuku’na göre yabancılara uygulanan kurallar ile milletlerarası anlaşmaların Anayasa’nın ...

İş ve Sosyal Güvenlik
Hukuku

işçi, işveren ve devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen ve inceleyen bir hukuk dalı olarak tanımlamak mümkündür.

Marka ve Fikri Mülkiyet
Hukuku

Genel olarak iktisadi değer taşıyan fikri emek ürünlerini koruyan bir hukuk dalıdır. Fikri mülkiyet hukukunun ...

Ceza
Hukuku

Toplumlarda düzen ve disiplinin sağlanması için belirli kurallar bulunmaktadır.

Aile
Hukuku

Ailenin toplumun temel taşı olması sosyolojik bir gerçeklik olduğu kadar hukuki bir gerçekliktir.

Miras
Hukuku

Murisin (ölen kişi) terekesinin (ölenin malvarlığı) akıbetini düzenleyen hukuk normlarına dayanmaktadır.

Bireysel
Başvuru

Hak ve özgürlükleri kamu gücü tarafından ihlal olunan bireylerin Anayasa Mahkemesine başvuru hakları, ...

Tazminat
Hukuku

Haksız fiillerden veya başka herhangi bir nedenden kaynaklanan tazminat anlaşmazlıklarını konu alır.

Sözleşmeler
Hukuku

İnsanoğlu en eski çağlardan beri çevresindekilerle ilişki halindedir. Özellikle yerleşik hayata geçiş ile ...

Sağlık
Hukuku

Sağlık Hukuku dar anlamda “Hasta Hakları” kavramıyla birlikte değerlendirilen bir hukuk dalıdır.

Sorularınızı Ertelemeyin!

Hukuki işlemlerle ilgili bilgi almak için müvekkilimiz olmanız gerekmez.
Aklınıza takılan soruları uzman hukuk ekibimize danışın, kararlı bir şekilde ilerlemenize yardımcı olalım.

Hemen Sor