Aile Hukuku

Ailenin toplumun temel taşı olması sosyolojik bir gerçeklik olduğu kadar hukuki bir gerçekliktir. Toplumun huzurunu, kamu barışını ve düzenini amaçlayan günümüz modern devletinin aileyi ve aile bireylerini korumak için ayrıca nesep karışıklıklarının önüne geçmek için aile konusunda hukuki düzenlemeler yapmaması düşünülemez. Varol&Partners Hukuk Ofisi olarak Aile ve Boşanma Hukukuna ilişkin takip ilettiğimiz işlemler şu şekildedir;

 • Boşanma Davaları
 • Aile Konutu Davaları
 • Aile Malları Davaları
 • Analık Davası
 • Babalık Davası
 • Nafaka Davaları
 • Maddi Tazminat Davaları
 • Manevi Tazminat, Davaları
 • Boşanmadan Sonra Açılan Davalar


 • Tanımanın İptali Davası
 • Velayet Davaları
 • Soybağı Davası
 • Evlat Edinme Davaları
 • Kayyım Davaları
 • Mal Rejimi Davaları
 • Menfi Tespit Davası
 • Çocuk Mallarının Korunması Davaları